13 marca 2013 Comments Off

Walne zebranie sprawozdawcze

W dniu 02 lutego 2013r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnych na zebraniu było 44 druhów, z tego: 27 czynnych, 4 honorowych oraz 13 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W zebraniu uczestniczyli również goście zaproszeni – Wójt Gminy Dragacz Andrzej Lorenc, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Torbicki, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Ludwik Borolewski, Komendant Gminny ZOSP RP Jarosław Okraska oraz przedstawiciel PSP w Świeciu, opiekun gminy młodszy brygadier Piotr Tkaczyński.
Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP za rok ubiegły, plan działalności na rok bieżący, sprawozdanie finansowe i plan finansowy oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Nastąpiły także zmiany w zarządzie OSP. Rezygnacje z funkcji złożyli: Skarbnik druh Leszek Helt, Sekretarz Zygmunt Ratkowski, Z-ca naczelnika druh Grzegorz Helt. W ich miejsca wybrano odpowiednio Skarbnik druhna Elżbieta Kulaszewska, Sekretarz druhna Katarzyna Młynek oraz Z-ca naczelnika druh Paweł Kulaszewski.
Ważniejszymi tematami poruszonymi podczas zebrania był podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia jednostki do JOT, zakupy sprzętu i umundurowania, pomoc w organizacji festynu dla strażaków i ich rodzin.

16 sierpnia 2012 Comments Off

85-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej

W miesiącu czerwcu obchodziliśmy jubileusz 85-lecia założenia naszej OSP. Jubileusz rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji strażaków i ich rodzin, którą odprawił proboszcz Parafii ksiądz Ryszard Hoppe. Po mszy, kolumna marszowa na czele z pocztami sztandarowymi przeszła na plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji, gdzie odbył się uroczysty apel. Czytaj dalej →

9 sierpnia 2012 Comments Off

Rajd rowerowy!!!

Ochotnicza Straż Pożarna przy współpracy z GOKSiR Górna Grupa zapraszają
na rajd rowerowy, który odbędzie się w dniu 21.08.2012 r. o godz. 10.00 trasą Górna Grupa – Wlk.Stwolno – Michale – Górna Grupa.

2 lipca 2012 Comments Off

Rajd rowerowy

Plakat do pobrania:
format MS Word
format OpenOffice

26 kwietnia 2012 Comments Off

II Rodzinny Festyn Strażacki

Informujemy, że dnia 26 maja 2012r. od godz. 16:30 na stadionie sportowym w Górnej Grupie odbędzie się festyn strażacki połączony z obchodami Dnia Dziecka.
W imieniu organizatorów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy do białego rana!!!

21 lutego 2012 Comments Off

Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP

W dniu 11 lutego 2012r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnych na zebraniu było 45 druhów, z tego: 22 czynnych, 8 honorowych oraz 15 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W zebraniu uczestniczyli również goście zaproszeni – Wójt Gminy Dragacz Andrzej Lorenc, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Torbicki, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Ludwik Borolewski, Komendant Gminny ZOSP RP Jarosław Okraska oraz przedstawiciel PSP w Świeciu, opiekun gminy młodszy brygadier Piotr Tkaczyński.
Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP za rok ubiegły, plan działalności na rok bieżący, sprawozdanie finansowe i plan finansowy oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Ważniejszymi tematami poruszonymi podczas zebrania był zakup toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, remont remizy, organizacja II festynu strażackiego oraz organizacja jubileuszu 85-lecia istnienia Jednostki.

25 stycznia 2012 Comments Off

1% podatku dla OSP Górna Grupa

APELUJEMY do wszystkich przyjaciół i sympatyków OSP w Górnej Grupie, do strażaków ochotników, do kierownictw firm, zakładów i instytucji o przekazywanie 1 % podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnej Grupie.

Aby przekazać 1 % podatku, trzeba wypełnić zeznanie roczne: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. W zeznaniu: PIT-28 poz. 136, PIT-36 poz. 312, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 124, PIT-38 poz. 60 należy wpisać nazwę: Ochotnicza Straż Pożarna Górna Grupa, 86-134 oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 0000116212: PIT-28 poz. 137, PIT-36 poz. 313, PIT-36L poz. 109, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz.61

ZARZĄD SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA TYM WSZYSTKIM KTÓRZY ZDECYDOWALI SIĘ PRZEKAZAĆ NAM W TYM ROKU 1% ZE SWOJEGO PODATKU. DZIĘKUJEMY!!!

24 stycznia 2012 Comments Off

Witamy na stronie OSP Górna Grupa

Strona jest w trakcie tworzenia. Materiały będą sukcesywnie uzupełniane.